top of page

上門檢查 Inspection

  • 1 小
  • 500 Hong Kong dollars
  • Location 1

服務說明

發現蟲蟲但唔知係咩蟲?懷疑係白蟻但唔肯定? 好痕有野咬但又唔知係咩黎? 唔駛諗到頭都大啦,快啲call 妥滅蟲控啦。 我們提供上門檢查服務,單次 $500,香港,九龍,新界都可以上門。幫你檢查屋企/商店/辦公室/餐廳/護老院/學校等各大場所。 如檢查後發現蟲患,并接受報價及進行我們的滅蟲服務,可在滅蟲服務上減去此上門檢查費用。 我們的滅蟲師傅還會根據你的場地環境提供防蟲Tips及意見,讓你學會如何在預防上做得更好。 時間: 星期一至五,10:00 - 17:00 *離島除外


連絡人詳細資料

  • 香港旺角彌敦道573號富運商業中心


bottom of page